Ciste Pobal Rua

Tá Ciste Pobal Rua fógartha againn! Má tá tú páirteach i ngrúpa ar an gCeathrú Rua agus smaointí agat maidir le togra nó imeacht NUA a reáchtáil a chuirfidh le húsáid na Gaeilge ar an gCeathrú Rua, seo é do sheans! Spriocdáta: 4 Márta. Le foirm iarartais a fháil, cuir rphost chuig pobalrua@gmail.com.