Preas Ráiteas Forbairt gteic@An Cheathrú Rua

Forbairt bhreise ceadaithe do gteic@An Cheathrú Rua

Mol digiteach le dúbailt i méid sa mbliain seo romhainn

Tá maoiniú caipitil ceadaithe ag Bord Údarás na Gaeltachta chun gteic@An Cheathrú Rua, mol digiteach agus nuálaíochta, a leathnú, rud a chiallaíonn go ndúblóidh méid an mhoil sa mbliain seo romhainn.

De bharr éilimh ar thuilleadh spáis tá soláthar caipitil suas go €66,000 ceadaithe ag an mBord chun leathnú de thart ar 385 méadar cearnach a chur le gteic@An Cheathrú Rua atá lonnaithe ar Pháirc Ghnó na Ceathrún Rua.  Cuirfidh an síneadh spásanna oifige nua ar fáil le cur leis na hoifigí agus deasca sealaíochta atá ar fáil san ionad faoi láthair. Cuirfidh an fhorbairt cheithre oifig bhreise ar fáil le suas le 10 deasc iontu chun deis a thabhairt do chomhlachtaí beag, fiontraithe, forbróirí coincheapa agus cianoibrithe lonnú sa gteic agus deis chomh maith leis sin a thabhairt do chomhlachtaí móra suíomh satailíte nó an dara suíomh a bhunú.

Osclaíodh gteic@An Cheathrú Rua in 2018 agus tá an t-ionad á bhainistiú ag Comharchumann Mhic Dara thar ceann Údarás na Gaeltachta. Tá an gteic, mar atá sé faoi láthair, beagnach lán agus tá gá le tuilleadh spásanna oifige leis na deiseanna atá tagtha chun cinn le linn COVID-19 agus an t-athrú ar nósmhaireachtaí a thapú.

Tá forbairt gteic@An Cheathrú Rua luaite mar ghné sonrach de Phlean Gníomhaíochta na Ceathrún Rua 2021 – 2026 a seoladh an tseachtain seo caite. Beidh cúrsaí fiontraíochta, turasóireachta agus teanga ina gcuid lárnach d’fheidhmiú an phlean agus tá tús dearfach curtha leis agus an maoiniú seo ceadaithe.  Meastar go mbeidh éileamh ar spásanna do dhaoine atá ag obair i réimsí forbartha cosúil le forbairt córais IT, seirbhísí teilifíse, fuinneamh, forbairt táirgí agus tionscnaimh oiliúna, taighde agus forbartha.

Ag tagairt don scéala dúirt Anna Ní Ghallachair, Cathaoirleach Bhord Údarás na Gaeltachta:

“Cúis sásaimh atá ann do Bhord Údarás na Gaeltachta an fás agus an fhorbairt atá ag teacht ar ghréasán gteic agus táimid sásta a bheith in ann maoiniú a cheadú chun méadú a chur ar gteic@An Cheathrú Rua. Tá fiúntas an ghréasáin gteic seo á léiriú san éileamh atá ar spásanna oibre iontu agus is comhartha mór dóchais don Ghaeltacht é.”

Ag labhairt dó maidir leis an bhfógra dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Mícheál Ó hÉanaigh:

“Rachaidh an maoiniú breise seo atá ceadaithe chun sochair gteic@An Cheathrú Rua agus na daoine atá lonnaithe nó a bheidh lonnaithe ann.  Tús dearfach atá anseo le cur i bhfeidhm garspriocanna Phlean Gníomhaíochta na Ceathrún Rua. Is áis iontach é seo ar an gCeathrú Rua, agus cuirfidh an síneadh go mór leis na deiseanna a bheidh ar fáil ar an mbaile.  Spreagfaidh sé gníomhaíochtaí breise sa bpobal agus cuirfear borradh breise faoin ngeilleagar áitiúil.  Tabharfaidh sé deis chomh maith do dhaoine a bheith in ann cianoibriú óna gceantar dúchais, áit a bhfuil seirbhísí den scoth agus leathanbhanda ar ardluais.”

Ag tagairt don bhfógra dúirt Seán Ó Domhnaill, Bainisteoir Chomharchumann Mhic Dara:

“Cuireann muid céad fáilte roimh fhógra Údarás na Gaeltachta go bhfuil leathnú le cur ar an áis seo a bhfuil áit lárnach cruthaithe aige i saol oibre na Ceathrún Rua. Is é seo ceann de na chéad mholtaí fiontraíochta a bhí i bPlean Gníomhaíochta na Ceathrún Rua a seoladh le gairid agus is údar dóchais don phobal é go bhfuil tús láidir curtha le feidhmiú an phlean. Beidh deiseanna iontacha san áis seo do phobal na Ceathrún Rua sna blianta amach romhainn.”

Additional development approved for gteic@An Cheathrú Rua

Digital hub’s footprint will double in size over the coming year

The  Board of Údarás na Gaeltachta approved capital funding to extend the gteic@An Cheathrú Rua digital and innovation hub, which means the hub will double its footprint over the coming year.

As a result of a demand for additional space capital funding up to €66,000 has been approved by the Board to extend the gteic@An Cheathrú Rua located on the An Cheathrú Rua Business Park by 385 square metres.  The extension will provide new office spaces and hot desks enhancing those facilities already in the building. The development will see a further addition of 4 office spaces which include 10 desks and will provide small businesses, entrepreneurs, concept developers and remote workers with an opportunity to set up in the gteic and also provide large companies with an opportunity to establish a satellite site or a second location for their businesses.

gteic@An Cheathrú Rua was opened in 2018 and is being managed by Comharchumann Mhic Dara on behalf of Údarás na Gaeltachta. At present the gteic is almost at capacity and there is a need for further office spaces to seize the opportunities and change in practices which arose during COVID-19.

The development of gteic@An Cheathrú Rua is stated as a key element of the An Cheathrú Rua 2021 – 2026 Action Plan which was launched last week.  Enterprise, tourism and language will make up the key implementation points of the plan and the approval of this funding indicates a positive start to that.  It’s believed the demand for spaces will come from people working in development fields such as IT systems development, broadcasting services, energy, product development and education initiatives, research and development.

Anna Ní Ghallachair, Údarás na Gaeltachta Chairperson commented on the announcement:

“The growth and development of the gteic network is a significant source of encouragement for the Board of Údarás na Gaeltachta and we are happy to be in a position to approve funding to extend the facilities at gteic@An Cheathrú Rua. The benefits of the gteic network are evident in the demand for workspaces, which is a very positive development for the Gaeltacht.

Údarás na Gaeltachta’s Chief Executive Office, Mícheál Ó hÉanaigh, spoke of the announcement:

“The approved additional funding will benefit gteic@An Cheathrú Rua and those who are located there or plan to relocate there, it is a wonderful facility in An Cheathrú Rua.  The additional room will add to the opportunities available in the village.  This is a positive move as the main objectives in the An Cheathrú Rua Action Plan begin to be implemented.  It will also encourage extra activities in the community and boost the local economy.  It will also provide people with the opportunity to work remotely from their hometowns, which has excellent services and highspeed broadband.”

Welcoming the announcement, Seán Ó Domhnaill, Manager, Comharchumann Mhic Dara:

“We heartily welcome Údarás na Gaeltachta’s announcement that this facility, which has carved a niche for itself at the core of working life in An Cheathrú Rua, is to be extended. This expansion was listed as one of the primary enterprise recommendations included in the recently launched An Cheathrú Rua action plan and that implementation of the plan has made such a strong and significant start is very encouraging for the community. This facility will provide fantastic opportunities for the community of An Cheathrú Rua into the future.”